Ilgalaikis turtas

 
Ilgalaikio turto modulis leidžia apskaityti įmonės sukauptą ir nudėvimą ilgalaikį turtą. Apie kiekvieną ilgalaikio turto kortelę kaupiama pilna informacija (vertės istorija, remontai, atsakingi asmenys, būklė, kas mėnesiniai nudėvėjimai ir t.t.). Vartojo patogumui pateikiamas procentinis nusidėvėjimas, laiko grafikas nurodantis ilgalaikio turto gyvavimą laike.

Ilgalaikio turto kortelės

Ilgalaikio turto kortelės

Viena pasirinkta kortelė

IT kortelė

Mėnesio skaičiavimai
 
Mėnesio skaičiavimai

 

Demonstracinis "TĖJOS"
filmukas
Pagalba klientams
Jūsų IP adresas :
18.207.129.175
Programos aprašymas